In Herinnering

In de loop van ons bestaan zijn ons een aantal leden ontvallen. Zij zijn niet meer aanwezig bij onze repetities en activiteiten, maar ze blijven voor altijd in onze gedachten.

Jac Eichorn

Tamboer; overleden 2023

Myriam Verhulst-van der Waerden

Beschermvrouw; overleden 2021

Jos Swinkels

Tamboer, lid evenementen commissie; overleden 2021

Bennie Knapen

Grote trom tamboer, bestuurslid; overleden 2019

Toon van Kessel

Tamboer; overleden 2018

Tiny van Kessel

Vlagdrager; overleden 2017

Jos Verbeek

Tamboer-Maitre, mede oprichter NAT; overleden 2010