Geschiedenis

Het idee

Het idee is ontstaan na een bezoek in april 2007 aan Jos Verbeek oud drumbandlid uit de jaren70 en tamboer-maître van de fanfare St. Nicasius. In mei 2007 zijn we  Jos Verbeek, Carel Vereyken, Frans en Cees van den Berg gezamenlijk met hun echtgenotes op beurten op een zondagmiddag bij elkaar gekomen, en na het bekijken van diversen oude drumband foto’s uit de jaren 60 en 70 en het vertellen van de verhalen en herinneringen daarbij is het idee ontstaan om een veteranen drumband op te richten.

Het idee was er ook al in 1999 bij het 75 jarig jubileumfeest van de fanfare St.Nicasius toen hebben we samen met een aantal van hun leden een optreden verzorgd ten baten van het 50 jarig lidmaatschap van de drumband tamboer Cor Hendriks,dat was een enorm succes maar er was toen niet genoeg animo om het idee te verwezenlijken.

Nu bijna 9 jaar later hebben we de toenmalige organisator Toon Boerenkamp hiervoor benaderd hij stelde zich meteen beschikbaar en de eerste vergadering werd gepland, daarna zijn we meteen begonnen met het opspeuren van de toenmalige drumband leden vanaf 1958.

Het is ons na lang zoeken gelukt om een 30 tal adressen een uitnodiging te sturen voor een  samenkomst op 10 juli 2007 voor oud leden van de drumband fanfare St. Nicasius te Heeze. Op deze avond waren 24 oud leden aanwezig na uitleg wat we wilden gaan doen was iedereen zeer enthousiast en werd besloten een poging te wagen om tot oprichting over te gaan.

Toen was de fase aan gebroken om te inventariseren wat er allemaal nodig is denken aan trommen met toebehoren uniformen vlaggen, vaandel, repetitieruimte enz. Al snel werd duidelijk dat het realiseren hiervoor een zware financiële belasting zou gaan worden, na diversen offertes, en berekeningen werd duidelijk dat er hard gewerkt moest worden aan de sponsoring. We hebben van een aantal bedrijven in Heeze en omgeving groot en klein een mooi bedrag gekregen de helft was binnen, daarna is het resterende bedrag door twee leden Hans Smulders en Erik van Heeswijck plus een eigen bijdrage van de leden ingevuld, en kon alles besteld worden.

Officiële oprichting vergadering op 13 december 2007

Op deze vergadering hebben we de leden bekend gemaakt dat we de nodige trommen met toebehoren besteld hebben dit werd ontvangen met luid applaus en een zucht van opluchting dat het nu echt gaat gebeuren, de veteranen drumband van 25 leden met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar kon van start gaan. De eerste repetitie data werden vast gelegd de eerste op 29 januari 2008, en onze naam Tamboerkorps Net Als Toen met bijpassend logo werden gepresenteerd en met algemene stemmen en complimenten goedgekeurd. Gesproken werd over optredens misschien Heeze luid de lente in of de optocht met Koninginnedag, ook was er al een uitnodiging om deel te nemen aan de vooroptocht Brabantse Dag.

De doelstelling

De doelstelling van onze vereniging Veteranen Tamboerkorps Net Als Toen is: mars muziek maken uit de jaren 70/80, div. optredens, serenades te verzorgen en aanwezig zijn bij andere mogelijke activiteiten in Heeze en omgeving. Ook hebben we eraan gedacht om open te staan betreft medewerking te verlenen aan de andere muziek verenigingen in Heeze.

Tot slot een nieuwe vereniging in Heeze misschien met wat oudere leden maar wel met veel inzet en enthousiasme hopen samen nog velen jaren onze klanken te laten horen in Heeze en omgeving.

Namens tamboerkorps N.A.T.

Cees van den Berg.